Idkon bidrager til en mere levende idræts- og fritidssektor

Vores mission er at bidrage til en mere engagerende, inspirerende og innovativ idrætssektor på alle niveauer. Vi hjælper aktørerne i den brede idræts- og fritidssektor med viden, analyse, formidling og rådgivning. 

 

det skæve idræts-danmark, del 3 af 3

  Foto: Glen Carrie, unsplash.com

Foto: Glen Carrie, unsplash.com

Det skæve Idræts-Danmark kræver nye tilgange

Tiden er inde til at udnytte de gode erfaringer med andre målrettede statslige institutioner på idrætsområdet og skabe en ’Idrættens Sociale Udviklingsfond’, der endelig kan sikre idrættens sociale rummelighed en permanent plads på den idrætspolitiske dagsorden.  Evidensen og de politiske hensigtserklæringer er så massive på det idrætsrelaterede social- og sundhedspolitiske område, at vi ikke kan være andet bekendt.

 

DET SKÆVE iDRÆTS-dANMARK, DEL 2 AF 3

  Foto: Unsplash.com

Foto: Unsplash.com

Fingrene af fadet! Kampen om idrættens sociale ansvar

Hvorfor er det så svært for skiftende regeringer at iværksætte en ambitiøs og sammenhængende støttepolitik for idræt for nogle af de inaktive eller udsatte borgere, som alle taler om? Jagten på en formel for at understøtte idrættens sociale ansvar er gået i ring siden et forsøg på at etablere Idrættens Udviklingsfond i 1997.

 

Det skæve idræts-danmark, del 1 af 3

  Foto: Sebastiaan Stamm, Unsplash.com

Foto: Sebastiaan Stamm, Unsplash.com

Store overskrifter og små puljer

Regeringens nye idrætspolitiske satsning på 40 mio. kroner over fire år for at få flere af idrættens mindst aktive eller udsatte grupper ind i fællesskaberne er i praksis en videreførelse af flere årtiers tilfældig og ineffektiv statslig idrætspolitik i forhold til de målgrupper, som har sværest ved at finde ind i idrætslivet. Det eneste nye, er at DIF og DGI denne gang blåstempler en helt utilstrækkelig statslig indsats.

 

Krisen i idrættens forvaltning skal tages alvorligt

Sports Governance Observer. international idræt er fortsat i en alvorlig krise i forhold til demokrati, organisering og struktur. Også dansk idræt har masser af forbedringspotentiale i forhold til foreningsdemokrati, samfundsansvar og interne procedurer.

  Foto: Austris Augusts, Unsplash

Foto: Austris Augusts, Unsplash


44823244_575761102861092_7773340886737354752_n.jpg

Street Possession

En opskrift på højere medlemstal, forløst kreativitet og gennemført trivsel i ungdomsfodbolden. Ny bog af Henrik Mølbjerg

Angreb på sorteringsmaskinen

Anmeldelse. Bogen Streetpossession er et passioneret og nødvendigt angreb på ’sorteringsmaskinen’ dansk ungdomsfodbold med stærke pointer og behjertede forslag om, hvordan man kan skabe langt bedre børne- og ungdomsmiljøer i danske fodboldklubber.


  Foto: Lars Krabbe

Foto: Lars Krabbe

Om Idkon

Idrættens Konsulenthus (Idkon.dk) er stiftet af journalisten og analytikeren Henrik H. Brandt. Vi har dyb indsigt i idræts- og fritidssektoren og hjælper aktørerne med viden, analyse, formidling og rådgivning, og vi blander os gerne i den idrætspolitiske debat med perspektiverende journalistik og debatindlæg.


Idrættens Konsulenthus og MESSE C har indgået et samarbejde, hvor parterne sammen vil udvikle SportsFair til en unik fagmesse for sports- og fritidsfaciliteter...

Læs mere her >>

 
csm_logo_bb27cf3591.png

LÆS MERE OM IDKON

Perspektiv

Nyheder

Om Idkon

Ydelser

About Idkon